Informacje | AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group AMD Group

Informacje

Kraków, 16.06.2014r.

”AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Okres realizacji projektu 01.10.2013 – 31.05.2015

Przedłużenie dodatkowej III tury rekrutacji

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.06.2014 do 30.06.2014r.

Biuro projektu:
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06 lub 600 105 072

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 09.06.2014r.

”AKTYWNY START”

Okres realizacji projektu 01.12.2013 – 31.03.2015

Zmiana terminu rekrutacji dla potencjalnych UP chcących wziąć udział w kursie prawo jazdy kat. B

Termin przyjmowania zgłoszeń:  09.06.2014 do 13.06.2014r.

Biuro projektu:
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06 lub 664 910 437

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 09.06.2014r.

”AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Okres realizacji projektu 01.10.2013 – 31.05.2015

Rozpoczęcie dodatkowej III tury rekrutacji

Termin przyjmowania zgłoszeń:  09.06.2014 do 13.06.2014r.

Biuro projektu:
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06 lub 600 105 072

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 29.05.2014r.

”AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Okres realizacji projektu 01.10.2013 – 31.05.2015

Wciąż trwa druga tura rekrutacji

Termin przyjmowania zgłoszeń:  01.04.2014 do 31.05.2014r.

Biuro projektu:
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06 lub 600 105 072

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 08.05.2014r.

”AKTYWNY START”

Okres realizacji projektu 01.12.2013 – 31.03.2015

Rekrutacja rozpoczęta

Termin przyjmowania zgłoszeń - 08.05.2014 do 06.06.2014r.

Biuro projektu:
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06 lub 664 910 437

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 01.12.2013r.

"AKTYWNY START"

Okres realizacji projektu 01.12.2013 – 31.03.2015

 Rekrutacja rozpoczęta

Termin przyjmowania zgłoszeń- 01.12.2013 do 31.01.2014r.
Biuro projektu:
ul. Wasilewskiego 20
30-305 Kraków
tel.: 12 346 15 06 lub 664 910 437

 

czytaj więcej

---------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 30.11.2013r.

 ”AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Okres realizacji projektu 01.10.2013 – 31.05.2015

 Pierwsza tura rekrutacji została zakończona

Zapraszamy na drugą turę rekrutacji, która rozpocznie się 01.04.2014r. i będzie trwała do 31.05.2014r.


Projekt skierowany jest do osób:
-posiadających status osoby niepełnosprawnej, która może podjąć zatrudnienie
-pozostających bez zatrudnienia lub nieaktywnych zawodowo
-zamieszkujących teren województwa małopolskiego

 

czytaj więcej

---------------------------------------------------------------------------------

 

Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki
Kapitał Ludzki

www.efs.gov.pl
„CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!”
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy